Evaluační testy pro UO PEKAŘ
(Evaluační testy)

Evaluační testy pro žáky 1., 2. a 3. ročníku učebního oboru Pekař.

Testy jsou členěny v každém ročníku do kategorií I., II., III. a IV., ato podle čtvrtletí.